Terapie


Nabízím různé typy terapií a ošetření. Vždy vybíráme spolu s klientem, která je pro něj nejvhodnější. Ale můžete si zvolit také sami.


Energetické ošetření

Úkolem toho, kdo poskytuje energetické ošetření, je pomoci ošetřovanému znovu obnovit jeho vlastní regenerační proces a pomoci uvést jeho energetické pole do rovnováhy. Svým naladěním vytváří podmínky proto, aby se energie Vyššího Já (duše) ošetřovaného, která jediná je kompetentní pro nastolení stavu uzdravení, mohla volně rozproudit a obnovit samouzdravovací proces v celém systému jeho vlastních energií.

Více

Kineziologie

Pomocí ONE BRAIN lze určit příčinu stresu i jeho emoční obsah a související myšlenky. Pochopení příčiny problému a následné odblokování umožní člověku zbavit se svých letitých omezení nebo alespoň výrazně zmírnit potíže. Odstranění blokády vytvoří jednotu mezi rovinami mysli, pocitů a těla a nastolí rovnováhu v energetickém systému. Uvolněním energetického toku se pak obnoví samoléčící regenerační schopnost těla.

Více

Metoda C.I.C.

Za posledních několik desítek let se díky rychlému rozvoji průmyslu naprosto radikálně změnily podmínky našeho života - znečištění ovzduší, půdy, změna stravovacích zvyklostí, chemické látky v potravinách, množství léků, radioaktivita, těžké kovy, různé mikrobiální toxiny, dlouhodobý stres nebo emocionálně vypjaté situace a mnoho dalších faktorů vystavují naše tělo i naši psychiku velkým zátěžím. Toxické látky uložené v těle je možné detekovat a určit vhodnou detoxikační kůru.

Více

Meditace

Dnes je meditace naprosto běžně doporučována v médiích jako prostředek, který nám umožňuje zbavit se stresu, odložit zneklidňující myšlenky, uvolnit se od negativních emocí a zažívat pocit klidu. Člověk žijící běžný evropským stylem může meditovat, a nemusí meditaci propojovat s náboženstvím nebo jakýmkoli filozofickým směrem, pokud si to propojení sám nezvolí. Meditující člověk nemusí být jogínem ani praktikujícím jiné východní filozofie, také nemusí při meditaci sedět v lotosovém květu.

Více

Objednejte se na terapii

Vyplňte všechny potřebné údaje a já se vám ozvu co nejdříve zpět nebo mi zavolejte na číslo

777 129 929.