Terapie

 

INFORMAČNÍ MEDICÍNA MUDR. JONÁŠE - řízená detoxikace organismu  (odstranění toxických látek z těla)

Za posledních několik desítek let se díky rychlému rozvoji průmyslu naprosto radikálně změnily podmínky našeho života – znečištění ovzduší, půdy, změna stravovacích zvyklostí, chemické látky v potravinách, množství léků, radioaktivita, těžké kovy, různé mikrobiální toxiny, stres a mnoho jiných faktorů vystavují naše tělo i naši psychiku velkým zátěžím. Informační medicína MUDr. J.Jonáše pomáhá odstranit z organizmu látky, které poškozují naše zdraví, přispívají ke snížení odolnosti imunitního systému a tím ke vzniku možnosti různých onemocnění. Očištění těla od toxinů umožní znovu obnovit regenerační a samouzdravovací schopnosti organizmu. Podpůrné bylinné preparáty ošetřené originální informační technologií účinně pomáhají v průběhu léčení a jsou velmi dobrým prostředkem i pro prevenci. Zátěže v těle se měří na dlani přístrojem Salvia a výsledky měření určí, jaký druh preparátů je nejvhodnější.

 

METODA ONE BRAIN – kineziologie

Příčinou nespokojenosti a obtíží v našem životě  mohou být zablokované traumatizující pocity, které vznikly v minulosti a nebyly vědomě zpracovány. Jsou pak uloženy v nevědomých rovinách a negativně ovlivňují život člověka. Pomocí této metody lze vyhledat prožitou situaci a odpovídající blok, určit staré a nefungující emocionální a myšlenkové vzorce, nahradit je novými a napravit tak energetický tok v těle i psychice. Může pomoci při zdravotních obtížích, alergiích, při potížích s učením (například dyslexie, nesoustředěnost…), při nedostatku sebedůvěry, při potížích v komunikaci, při nevysvětlitelném strachu ze známých i neznámých věcí, při řešení obtížných životních situací (zkoušky, nemoc, rozvod…), při partnerských problémech, závislostech atd.

 

ENERGETICKÉ LÉČENÍ INEH - bioenergetické ošetření

Zdraví člověka je kromě nepřítomnosti symptomů nemoci charakterizováno psychickou pohodou a harmonií. Každý náš pocit, každá naše myšlenka má přímý vliv na zdraví našeho fyzického těla. Energetické ošetření pomáhá uvést do rovnováhy tělo s emocemi a myšlením, pomáhá spojit energii našeho pravého Já se všemi energetickými rovinami. Uvolněním a harmonizací energetického toku toto ošetření podporuje proces vnitřního růstu a rozvoje vědomí. Energetické ošetření probíhá ve stavu příjemné relaxace, napomáhá dobré fyzické i psychické kondici. Současně je možné konzultovat podpůrné možnosti při léčení zdravotních obtíží a prevenci onemocnění.

Více o energetickém léčení se můžete dočíst na stránkách občanského sdružení Panacea zde.