Terapie


Nabízím různé typy terapií a ošetření. Vždy vybíráme spolu s klientem, která je pro něj nejvhodnější. Ale můžete si zvolit také sami.


Energetické ošetření

Úkolem toho, kdo poskytuje energetické ošetření, je pomoci ošetřovanému znovu obnovit jeho vlastní regenerační proces a pomoci uvést jeho energetické pole do rovnováhy. Svým naladěním vytváří podmínky proto, aby se energie Vyššího Já (duše) ošetřovaného, která jediná je kompetentní pro nastolení stavu uzdravení, mohla volně rozproudit a obnovit samouzdravovací proces v celém systému jeho vlastních energií.

Více

Kineziologie

Pomocí ONE BRAIN lze určit příčinu stresu i jeho emoční obsah a související myšlenky. Pochopení příčiny problému a následné odblokování umožní člověku zbavit se svých letitých omezení nebo alespoň výrazně zmírnit potíže. Odstranění blokády vytvoří jednotu mezi rovinami mysli, pocitů a těla a nastolí rovnováhu v energetickém systému. Uvolněním energetického toku se pak obnoví samoléčící regenerační schopnost těla.

Více

Marion - detoxikace a imunoaktivace

Informační medicína MUDr. Jonáše - vyhledání toxinů v organismu pomocí Vollovy metody a použití preparátů podporujících autoregulační procesy organismu

Za posledních několik desítek let se radikálně změnily podmínky našeho života - znečištění ovzduší, půdy, změna stravovacích zvyklostí, chemické látky v potravinách, množství léků, radioaktivita, těžké kovy, různé mikrobiální toxiny, dlouhodobý stres nebo emocionálně vypjaté situace a mnoho dalších faktorů vystavují naše tělo i naši psychiku velkým zátěžím.

Více

Meditace

Dnes je meditace naprosto běžně doporučována v médiích jako prostředek, který nám umožňuje zbavit se stresu, odložit zneklidňující myšlenky, uvolnit se od negativních emocí a zažívat pocit klidu. Člověk žijící běžný evropským stylem může meditovat, a nemusí meditaci propojovat s náboženstvím nebo jakýmkoli filozofickým směrem, pokud si to propojení sám nezvolí. Meditující člověk nemusí být jogínem ani praktikujícím jiné východní filozofie, také nemusí při meditaci sedět v lotosovém květu.

Více

Objednejte se na terapii

Vyplňte všechny potřebné údaje a já se vám ozvu co nejdříve zpět nebo mi zavolejte na číslo

777 129 929.