Kineziologie - One Brain


Kineziologie - One Brain je metoda, ve které terapeut prostřednictvím jednoduchého svalového testu může komunikovat s klientem nejen ve vědomé rovině, ale může navázat kontakt i s jeho podvědomím. Tímto způsobem je možné dostat se ke starým, nepříjemným a často traumatizujícím zkušenostem klienta v emocionální a mentální rovině, k tzv. energetickým blokům, které se mohou později stát příčinou i zdravotních problémů. Díky této technice terapeut může s těmito bloky pracovat.

Kineziologický test, který se provádí jemným dotykem na klientovo zápěstí, pomůže terapeutovi najít v psychice klienta staré nefunkční vzorce. Ty jsou často používány nevědomě, fungují v podvědomí na základě někdy i dávno prožitých situací, které dosud ovlivňují jeho pocity, mysl a nakonec i fyzické tělo. Tyto vzorce se pak při odblokování se uvolní a nahradí novými, zdravými.

Kineziologie tímto způsobem pomáhá navodit rovnováhu na všech úrovních - tělesné, emocionální, mentální a duchovní. Kineziologie - One Brain tak podporuje zlepšení fyzického zdraví a psychické pohody. Někdy je úleva okamžitá, její účinek se projeví velmi rychle, někdy může trvat i několik týdnů, než se účinek odblokování projeví a než klient pozná změnu ve svém životě. Někdy je problém hluboký a je třeba pracovat vícekrát, v kratším nebo delším časovém horizontu.

Filozofie One Brain (kineziologie) je jednoduchá, jejím úkolem je:

  •  odstranit neúměrný stres projevující se v různých životních situacích
  • obnovit vlastní volbu ve svém jednání a chování motivovanou naplněním svých potřeb, přání a životních cílů
  • stát se svobodným člověkem, který je schopen beze strachu převzít za sebe a svůj život odpovědnost.
Jak to probíhá a kolik to stojí

Přijďte jen když se budete cítit motivovaní. Nikdy nepřicházejte z donucení. Motivem by měla být upřímná vůle chtít se problému zbavit.

Někdy se podaří problém odstranit při prvním odblokování. Účinek se může projevit okamžitě, někdy až po několika dnech nebo týdnech.

Někdy je třeba provést odblokování vícekrát, protože problém je uložen hluboko a k řešení je potřebné postupovat v několika krocích.

Malé děti je možné odblokovat bez jejich přítomnosti přes prostředníka. Jde o naprosto rovnocenný způsob, který se svým průběhem ani výsledky nijak neliší od přímé práce s klientem.


Terapie One brain - kineziologie - trvá obvykle 2 hodiny.


Cena za odblokování je 2400,- Kč včetně lahvičky vytestovaných a namíchaných potřebných Bachových květových esencí.

Bachovy květové esence pomáhají vyrovnat a zharmonizovat emoce, podpoří vás na nové cestě.