Více o kineziologii


Jak funguje mozek?

Název ONE BRAIN (jednotný mozek) je odvozen od ideálního chodu mozku, kdy jeho pravá a levá hemisféra dokonale a vyváženě spolupracují. A také jde o harmonickou činnost poznávacích a emocionálních funkcí mozku.

Levá mozková hemisféra je spojena s logickou části myšlení, je tam tzv. lineární a kauzální myšlení, je spojována s jednoduššími matematickými úkony, vnímáním času a také ukládá do paměti situace spojené se stresem.

Pravá mozková hemisféra má naopak spojení s tím, co nazýváme intuicí, bezčasovostí, má spojení s všemi formami tvořivosti - např. s hudebními a výtvarnými schopnostmi, spojení s tzv. vyšší matematikou. Na rozdíl od levé mozkové hemisféry ta pravá hemisféra nezná strach.

Lidský mozek si můžeme představit v jeho funkcích jako tři mozky v jednom.

1. Mozkový kmen, který se také nazývá někdy ještěřím mozkem, kontroluje vrozené instinktivní chování. Prý je starý 200 miliónů let a tomu odpovídají i jeho funkce, jak je vyjmenovali vědci - dominance a submise, sexuální dvoření, ochrana území, lov, párování, pozdravy, potřeba držet se ve stádu, hra. Je vždy ve stavu pohotovosti pro všechny situace, kdy je náš život ohrožen. Pokud bleskurychle tento mozek vyhodnotí situaci jako nebezpečnou pro náš život, zareaguje, okamžitě se vypíná přívod a přestanou fungovat ty mnohem pomalejší části našeho mozku, tzv. limbický systém a mozková kůra koncového (velkého) mozku.

Jak vypadá situace, kdy např. na silnici hrozí nehoda s protijedoucím vozidlem z hlediska fungování mozkového kmenu?

Jedeme, zaregistrujeme ohrožení, zareagujeme například tím, že strhneme volant, zastavíme, ale často vůbec nevíme, jak se nám podařilo tomu autu vyhnout. Mozkový kmen vnímá, reaguje, vyvede nás z nebezpečí, ale nezaznamenává situaci do paměti, máme okno.

Tento mozek zajímá jen teď. Mozkový kmen je tedy část, která je zodpovědná za reakce ve stresu. Od dávných dob funguje na principu bojovat nebo utéct. Starověký lovec, který potká medvěda, dítě, které se bojí, protože se mu v davu ztratila maminka, stejně jako zaměstnanec, na kterého řve šéf, jsou ve stejné situaci. Mozek přepíná na stav nouze, odpojuje se přední část mozku s vědomým fungováním a do akce vstupuje mozkový kmen, jde tu jen o přežití.

2. Limbický systém je uložen ve střední části mozku a má zase co do činění s našimi pocity. Je podstatně menší než koncový (velký) mozek, ale má největší přísun krve ze všech částí těla. Reguluje příjem potravy, pití, spánek, bdění, tělesnou teplotu, chemickou rovnováhu (cukr), krevní tlak, chod srdce, hormony, sex a emoce. Pracuje na přeměně informací do formy vhodné pro mozkové zpracování, srovnává je s minulou zkušeností, směruje informace do příslušných částí mozku na uložení - paměť není v mozku na jednom místě. Také má na starosti přenášení informací z krátkodobé do dlouhodobé paměti. Limbický systém je část mozku spojená s emocionálními prožitky a každou přicházející informaci, zkušenost, zážitek srovnává s předchozími zkušenostmi. Pokud ji vyhodnotí jako ohrožující, dojde k reakci, kdy se odpojí velký (koncový) mozek, kde jsou uloženy naše akademické schopnosti.

Na tomto principu emocionálního stresu vzniká např. strach z mluvení, tréma, zadrhávání v řeči, strach z jízdy autem, neschopnost porozumět různým návodům k obsluze přístrojů, ale i mnohé zdravotní problémy jako je např. svírání a bolest žaludku, špatné dýchání, svalové blokády atd. Vlivem prožitého stresu dochází jednoduše k přerušení toku energií v mozku, následně ke vzniku situace, kdy jednotlivé hemisféry vzájemně nespolupracují. Vyloučí se tím možnost klidného dokonalého vědomého fungování a využití všech poznávacích schopností.

3. Koncový (velký) mozek je zodpovědný za myšlení - zpracovává v průběhu minuty tisíce jednotek informací. Je to část našeho mozku, jež zvládá řeč, symboly, představy, které potřebujeme k tomu, abychom se mohli učit historii, zamýšlet se nad budoucností, studujeme složitosti vědy, píšeme článek. Velký (koncový) mozek analyzuje, syntetizuje, řeší problémy, zvládá množství komplikovaných úkolů. Zde probíhají procesy, které umožňují mluvit, učit se, psát atd.

Aby tato část mozku mohla dobře pracovat, potřebuje mít možnost pracovat. A tu nemá, dojde-li k pocitu ohrožení na emocionální rovině (např. ztráta sebehodnoty při šikaně, despotickém jednání ve škole, v rodině nebo v zaměstnání...) nebo k situacím, které jsou vyhodnoceny jako ohrožení života.

Pokud jsme ve stresu z ohrožení své společenské a lidské hodnoty, nebo pokud máme pocit, že určitá situace ohrožuje naše zdraví nebo život, zkrátka pokud máme strach, fungování našich akademických schopností v koncovém (velkém) mozku obrovsky klesá. Například čteme po sobě právě napsaný dopis, ale jasnou chybu, malé písmeno ve slově Praha, prostě nevidíme. Můžeme mít vysokou inteligenci, ale přesto máme problémy.

Nepřítomnost ohrožení je potřebná k tomu, aby náš mozek dokonale fungoval a mohli jsme uplatnit vše, co jsme se kdy naučili, pak mohou dokonale spolupracovat obě mozkové hemisféry. Při nesprávné komunikaci pravé a levé hemisféry mozku se může projevit dyslexie nebo dysgrafie a všechna další dys..., neboť mozek ve stresu
funguje při psaní, čtení a počítání jen na nepatrný zlomek jeho kapacity.

(volně zpracováno podle knihy Suzan Kovalikové - Integrovaná tematická výuka)


Jak pomáhá metoda One Brain?

Pomocí ONE BRAIN lze určit příčinu stresu i jeho emoční obsah a související myšlenky. Pak je možné s nimi pracovat a odstranit strach či bolest spojenou se vzpomínkami na dávno prožitou situaci.
Prostřednictvím testování rukou (dotek na zápěstí klienta) hledáme v minulosti klienta situaci zobrazující chybný emocionálně mentální vzorec, který klient v životě a ve stresujících situacích stále nevědomě používá.

Na uvědomění, které nám tato situace poskytne, se při odblokování pracuje. Vše probíhá při plném vědomí klienta. Nejedná se o hypnózu ani regresi do minulých životů. Technika ONE BRAIN je jemná a účinná.

Pochopení příčiny problému, se kterým klient terapeuta navštíví, a následné odblokování umožní člověku zbavit se svých letitých omezení nebo alespoň výrazně zmírnit potíže. Odstranění blokády vytvoří jednotu mezi rovinami mysli, pocitů a těla a nastolí rovnováhu v energetickém systému. Uvolněním energetického toku se pak obnoví samoléčící regenerační schopnost těla.

Technika One Brain může být použita u lidí různého věku, osob s nejrůznějšími zdravotními problémy, u těhotných žen i malých dětí. S jakými problémy kineziologie může pomoci:

 • poruchy učení u dětí, ale i dospělých - tyto poruchy se totiž projevují v běžném životě i po skončení
 • vzdělávání
 • potíže v komunikaci - zadrhávání v řeči, koktání, červenání, strach mluvit před cizími lidmi nebo na veřejnosti
 • nesoustředěnost, bolesti hlavy, tréma, nespavost, hyperaktivita u dětí
 • strachy a fobie, problémy s agresivitou
 • potíže se sebedůvěrou, nízké sebevědomí
 • stres z určitých životních situací, překonání obtížných životních situací - rozchod, rozvod, onemocnění nebo smrt blízkého člověka
 • závislosti
 • řešení obtíží ve škole, mateřské škole nebo v zaměstnání
 • vztahové problémy: partnerské, mezi rodiči a dětmi a všechny další
 • různé zdravotní potíže, neboť mají obvykle svou psychickou podstatu (i lékaři v posledních létech přistupují na psychosomatické souvislosti u některých onemocnění - například vliv stresu na vysoký krevní tlak, na zhoršení astmatu nebo ekzému atd.). Souvislosti například alergie, astmatu, obezity, opakujících se infekcí, bolestí v zádech a mnoha dalších chorob můžeme najít na emocionální rovině nebo v mysli člověka. Kineziologie pomáhá klientovi tyto příčiny v psychické rovině objevit, při odblokování s nimi pracovat a tím mu pomoci je odstranit, je-li na to člověk připraven. To napomáhá probuzení sebeuzdravovacích a regeneračních schopností fyzického těla.