Energetické ošetření


Práce terapeuta je založena na praktickém porozumění jemnému energetickému poli vytvořenému prostřednictvím systému energetických center - čaker v těle. Životní energie proudí kolem fyzického těla každého člověka velmi specifickým způsobem a vytváří jemné energetické pole - auru. Toto energetické pole dává tělu vitalitu a přenáší informace. Naše emocionální stavy a způsob myšlení mají také vliv na naši auru.

Úkolem toho, kdo poskytuje energetické ošetření, je pomoci ošetřovanému znovu obnovit jeho vlastní regenerační proces a pomoci uvést jeho energetické pole do rovnováhy. Terapeut není léčitel. Vyšší já ošetřovaného - jeho duše - je tím, kdo umožňuje a dovoluje, aby se energetické pole zharmonizovalo a nastal regenerační proces v rovině energií ošetřovaného a v jeho fyzickém těle.

Ošetření energetického pole se provádí v tichu a v meditativním stavu, terapeut při něm vytváří podporující energetický prostor pro sebe i pro ošetřovaného. Ten často zjistí, že se během procesu ošetření také dostal do stavu relaxace nebo meditace.


Jak to probíhá

Při terapii ošetřujeme člověka, nikoli nemoc. Každý člověk je jiný, má svou jedinečnou a neopakovatelnou životní cestu a z ní vyplývající zkušenosti. Stejná nemoc může mít u různých lidí různé příčiny. Proto je třeba s každým člověkem pracovat odlišně v souvislosti s tím, jaké jsou jeho individuální potřeby. Energie je pouze nabízena energetickému poli ošetřovaného a tím je jí umožněno, aby mohla v energetickém poli volně proudit.

Pokud se objeví u člověka nepříjemné nebo bolestivé symptomy nebo nemoc, jde o narušení toku životní energie nebo její blokování - to je příčina negativního psychického nebo fyzického stavu. Terapie přispívá k obnovení rovnováhy v toku životní energie jedince.

Ten, kdo poskytuje terapii, se naladí na Zdroj životní energie tak, aby energie skrze něho procházela. Pak se propojí v rovině Vyššího Já (duše) s ošetřovaným a požádá, aby harmonizování, uvolňování a uvedení energie do rovnováhy v jeho auře bylo v souladu s vůlí Vyššího Já (duše) ošetřovaného. Poté nabídne energii energetickému poli.

Nepracuje s vůlí, v energetickém poli nic neopravuje, nevkládá tam svou energii. Svým naladěním jen vytváří podmínky proto, aby se energie Vyššího Já (duše) ošetřovaného, která jediná je kompetentní pro nastolení stavu uzdravení, mohla volně rozproudit a obnovit samouzdravovací proces v celém systému jeho vlastních energií.

V energetickém ošetření nám jde o harmonii v její celistvosti - na fyzické, emocionální, mentální i spirituální. Jde nám o to, aby se tyto jednotlivé energie dostaly v energetickém poli do harmonie tak, aby naše Vyšší Já - esence, pravá podstata bytí v nás, duše - se mohla v našem životě plně vyjádřit.

Každý, kdo poskytuje energetické ošetření, rozvíjí svůj meditační proces. Meditace je velmi důležitým a neopominutelným prvkem procesu energetické terapie. Vyučuje se a cvičí na kurzech energetického ošetření. Udržení meditativního stavu umožňuje terapeutovi lépe vnímat energetické pole klienta a být kanálem (prostředníkem) pro životní energii. Pomáhá navodit klid a uvnitřnění při terapii.


Jak dlouho to trvá a kolik to stojí

Terapie trvá obvykle 30 až 45 minut (u dětí obvykle kolem 20 minut), probíhá v sedě nebo na lehátku v úplném tichu, případně s jemnou tichou hudbou.

Naprostá většina lidí se po terapii cítí uvolněně a klidně.

Někdy je jedna terapie dost na to, aby se člověk zase cítil dobře.

Někteří klienti přicházejí pravidelně po 4 - 8 týdnech, protože se cítí po ošetření zase propojeni sami se sebou. Ošetření pročistí jejich auru.

V jiných případech, kdy jsou potíže dlouhotrvající nebo vážné, je dobré terapii opakovat po 1 - 2 týdnech podle potřeby.

První konzultace s terapií trvá obvykle 1,5 - 2 hodiny. Na další setkání obvykle stačí pro terapii 1 - 1,5 hodiny.

Je možné také uskutečnit ošetření na dálku (bez osobního kontaktu) s obdobnými výsledky jako při přímém setkání a s rozhovorem po telefonu nebo přes skype.

Cena za 1 hodinu je 1200 Kč, za každou další započatou půlhodinu 600 Kč.