Meditace


Naštěstí už jsou dávno pryč doby, kdy meditující lidé byli považováni za podivíny.

Dnes je meditace naprosto běžně doporučována v médiích jako prostředek, který nám umožňuje zbavit se stresu, odložit zneklidňující myšlenky, uvolnit se od negativních emocí a zažívat pocit klidu. Člověk žijící běžný evropským stylem může meditovat, a nemusí meditaci propojovat s náboženstvím nebo jakýmkoli filozofickým směrem, pokud si to propojení sám nezvolí. Meditující člověk nemusí být jogínem ani praktikujícím jiné východní filozofie, také nemusí při meditaci sedět v lotosovém květu.

Moudré knihy nám říkají, že západní člověk obvykle potřebuje jiný typ meditace, protože naše západní civilizace se rozvíjí jiným způsobem než východní, a také máme ve střední Evropě jiné životní podmínky, než jaké mají lidé na Východě.

Pravidelná meditace může pomáhá rozšířit a prohloubit vědomí, nejprve ve spojení s fyzickým tělem, emocemi a myšlení. Pak se začne rozvíjet vědomí vlastní spirituality, vyššího aspektu sebe sama, které můžeme nazývat Vyšším Já nebo duší a prostřednictvím jí se propojíme i s intuicí a rovinami vyššího vědomí.

Meditaci můžete začít praktikovat kdykoli sami. Chcete-li, aby vám meditace přinesla brzy pozitivní výsledky do vašeho života, je potřeba meditovat pravidelně.

Pro většinu začátečníků je užitečné získat pár informací a zkušeností ve společnosti někoho, kdo s meditací zkušenosti už má. Vzájemné sdělení prožitků a odpovědi na vaše otázky vám obvykle mohou pomoci ke snadnějšímu postupu při meditování a inspirují vás k aktivnímu přístupu.

Preferujete-li učit se meditaci individuálně, pak vám nabízím možnost se domluvit na osobním setkání a začít spolu. Vysvětlím vám základní principy, společně budeme meditovat a odpovím na vaše otázky. Pokud budete tento způsob považovat za přínosný, můžeme společně vytvořit individuální plán výuky.

Na délce setkání se dohodneme předem, nejkratší doba je 1 hodina.
Cena za 1 hodinu je 1200 Kč, za každou další započatou půlhodinu 600 Kč.