Meditace


Naštěstí už jsou dávno pryč doby, kdy meditující lidé byli považováni za podivíny.

Dnes je meditace naprosto běžně doporučována v médiích jako prostředek, který nám umožňuje zbavit se stresu, odložit zneklidňující myšlenky, uvolnit se od negativních emocí a zažívat pocit klidu. Člověk žijící běžný evropským stylem může meditovat, a nemusí meditaci propojovat s náboženstvím nebo jakýmkoli filozofickým směrem, pokud si to propojení sám nezvolí. Meditující člověk nemusí být jogínem ani praktikujícím jiné východní filozofie, také nemusí při meditaci sedět v lotosovém květu.

Moudré knihy nám říkají, že západní člověk obvykle potřebuje jiný typ meditace, protože naše západní civilizace se rozvíjí jiným způsobem než východní, a také máme ve střední Evropě jiné životní podmínky, než jaké mají lidé na Východě.

Pravidelná meditace může pomáhá rozšířit a prohloubit vědomí, nejprve ve spojení s fyzickým tělem, emocemi a myšlení. Pak se začne rozvíjet vědomí vlastní spirituality, vyššího aspektu sebe sama, které můžeme nazývat Vyšším Já nebo duší a prostřednictvím jí se propojíme i s intuicí a rovinami vyššího vědomí.

Meditaci můžete začít praktikovat kdykoli sami. Chcete-li, aby vám meditace přinesla brzy pozitivní výsledky do vašeho života, je potřeba meditovat pravidelně.

Pro většinu začátečníků je užitečné získat pár informací a zkušeností ve společnosti někoho, kdo s meditací zkušenosti už má. Vzájemné sdělení prožitků a odpovědi na vaše otázky vám obvykle mohou pomoci ke snadnějšímu postupu při meditování a inspirují vás k aktivnímu přístupu.

Preferujete-li učit se meditaci individuálně, pak vám nabízím možnost se domluvit na osobním setkání a začít spolu. Vysvětlím vám základní principy, společně budeme meditovat a odpovím na vaše otázky. Pokud budete tento způsob považovat za přínosný, můžeme společně vytvořit individuální plán výuky.

Na délce setkání se dohodneme předem, nejkratší doba je 1 hodina.
Cena za 1 hodinu je 700 Kč, za každou další započatou půlhodinu 350 Kč.

Pokud máte zájem meditovat ve skupině, na stránce Večerní kurzy najdete aktuální nabídku skupinových meditací. Skupinová meditace pomáhá vytvořit silnější energii, prožitky jsou obvykle hlubší a sdílené zkušenosti jsou užitečné pro váš další rozvoj v meditování.