K zamyšlení

Jen to, co sami nedáváme, může v nějaké situaci chybět.  Kurz zázrakůCo tu najdete:

Jsme tím, s čím se ve svém bytí ztotožníme

Vaše cena / Andrew Mathews - Buď šťastný

Strach / Deepak Chopra, Rudolph Tanzi - Supermozek

Meditace / Pema Chöndrön - Jak meditovat

Zázraky ve vztazích / Bruce H. Lipton - Líbánkový efekt


Jsme tím, s čím se ve svém bytí ztotožníme

S covidem se změnil svět. Už tehdy, když se teprve rozjížděla celá covidová mašinérie, jsme všichni věděli, že tato doba zesílí ve společnosti velmi pochopitelný lidský strach - strach z nemoci a ze smrti své nebo svých blízkých, ze ztráty životních jistot a bezpečného zázemí a strach z budoucnosti. Bohužel tehdy jsme neměli ani nejmenší představu, co všechno se ještě může stát, co všechno tento strach spustí. Neuměli jsme si představit, že se náš život změní tak dramaticky, že budeme nuceni odevzdávat svou svobodu ve jménu spasení, které se zatím nekoná, že bude mnoha lidem velmi rychle klesat životní úroveň, že ve společnosti na místo spojování a soucitu bude růst svár a boj "za pravdu," že názory, které jsou nejprve kritizovány a vydávány za takzvané "hoaxy" a "dezinformace," se stanou během několika měsíců potvrzenou a prožitou realitou...

Co se to s naší společností děje? Vnější tlak je tak veliký! Bombardování informacemi se stále stupňuje a tak se postupně covid a jeho důsledky v našich životech stávají nevyhnutelným tématem našeho přemýšlení a často i rozhovorů. Situace nás nutí zaujmout k tomu stanovisko. Každý z nás má možnost k tomu, co se tu odehrává, postavit se po svém. Není nikdo, kdo by nám řekl, co je správně a co ne, je tu jen "já" a můj vztah k tomu všemu, "já" a moje příležitost v této situaci se dále rozvíjet a učit se z ní.

Nesouzení a přijetí - všichni jsme jedno

Všichni jsme jedno, jak píší moudré knihy. Přesto můžeme ve společnosti vidět rozdělení - každý o něm mluví stále víc, všichni to cítíme. Například mnoho lidí potvrzuje, že ztratili některé své přátele proto, že mají jiný názor - samozřejmě na covid a jeho řešení, nebo že už nemohou s nimi mluvit o všem, protože si sice stále rozumí, ale tématu "covid a jeho důsledky v našich životech" se obezřetně vyhýbají. Z toho také rostou emocionální rozladění, smutky, naštvanost, deprese, otrávenost... Něco se hodně změnilo a mám pochybnosti, že se to (myslím obecně) mezi námi zase rychle spraví.

Může se to zdát absurdní, ale myslím, že tato společenská situace nás tolik tlačí a svírá právě proto, aby se mohlo do našeho vědomí vyplavit to nejdrahocennější a nejušlechtilejší, co se uvnitř nás ukrývá. Je třeba udělat další krok ve vytváření lepších mezilidských vztahů - musíme se do větší hloubky učit, jaké to je přijmout a nesoudit.

Jak vypadá naše lidské společenství? Jeden z možných pohledů:

 • Zdá se, že je tu menší část lidí, kteří jsou ovládáni pocitem nadřazenosti, a tudíž chtějí mít právo řídit život na planetě a řídit životy druhých po svém, a nebo jsou ovládáni nenasytnou touhou po bohatství, případně obojí. Majetek, moc a manipulace, téma, které se v lidské historii stále opakuje.

Alice A. Bailey: Pojednání o bílé magii, 394

"Malý, velmi malý počet lidí, kteří výrazně pracuji na straně materiálna nebo (chcete-li to tak vyjádřit) na straně zla. Jsou velmi mocní ve fyzické rovině, ale jejich moc je dočasná, nikoli věčná. Zákon vesmíru, tedy zákon Lásky, je proti nim věčný. Ze zdánlivého zla se vynoří dobro."

 • Je tu také stále sílící skupina, která sestává z jedinců, kteří objevili a rozvíjejí své spirituální vědomí, kteří otevřeli svá srdce a díky tomu tuší nebo vědí, co je podstatou jejich života a chtějí ji žít. Meditují nebo jinak duchovně pracují, znají nebo usilovně hledají smysl svého života, mají vytčené cíle a svůj život k těmto cílům směřují. Spojuje je touha po Lásce, Světle, Soucitu, Kráse a Radosti. Chtějí být společnosti prospěšní, chtějí pro ni něco užitečného udělat, chtějí sloužit. Tato doba vytvořila příležitost, že jsou stále více vidět, a také se víc a víc propojují a sjednocují ve svých aktivitách.

Alice A. Bailey: Pojednání o bílé magii, 394

"Docela slušný je počet těch, kdo jsou průkopníky v království duše a kdo jsou exponenty nového věku a strážci toho aspektu odvěké moudrosti, který má být jako další odhalen v pořadí odhalen lidstvu. ..... Vliv této skupiny mystiků a vědoucích je nesmírně veliký a získat dnes příležitost s ní spolupracovat je mnohem snazší, než tomu kdy bylo v dějinách lidského rodu."

 • A mezi těmito dvěma skupinami je největší množství lidí, kteří se jen nechávají unášet energií a situací, která je obklopuje, splývají s ní. Proč to tak mají? To je prostě individuální cesta každého a určitě je to v této fázi pro ně správně a určitě to pro jejich životy má hluboký smysl.

Alice A. Bailey: Pojednání o bílé magii, 394

"Naprostá většina lidí, kteří nejsou ani dobří ani špatní, jenom prostě nemyslí. Jsou zcela pohlceni proudem evoluce a podřízeni práci rozvíjející skutečné vědomí sebe a potřebné vybavení."

Není na nás, abychom cokoli soudili nebo kritizovali. Pro nás je důležité si připomenout, že všichni jsme stejné podstaty, všichni jsme bratři a sestry. Nesoudit a přijmout znamená dělat první malé kroky v tom, jak žít ničím nepodmíněnou Lásku.

Ano, jako lidstvo se teprve učíme se milovat ničím nepodmíněnou Láskou. Možná si ještě neumíme udělat představu o tom, co to přesně znamená. Ale určitě víme, žít Lásku neznamená rezignovat, že žít Lásku neznamená projevovat slabost nebo že žít Lásku neznamená nedělat nic.

Pro inspiraci a přemýšlení připojuji tři myšlenky od T. Saraydariana o tom, jak lze také vnímat Lásku:

 • "Láska není jen aktem dávání, ale je také aktem odmítnutí, není to jen vyjít ven, ale také stáhnout se, láska není jen akt dovolit, ale láska je také akt ochránit, zabránit. Láska není jen jemná a sladká, ale také vysoce ukázněná...
 • "Milovat svého nepřítele neznamená posilovat ho v jeho destruktivních praktikách."
 • "Jestliže se tvůj nepřítel ukáže jako nepřítel, protože odhalí tvé prohřešky, nespravedlnost nebo slabost, je tvůj zamaskovaný přítel. Potřebuješ ho milovat a učit se od něj svou lekci."

A myslím, že ještě jedna myšlenka od A. A. Bailey (Pojednání o bílé magii) je pro nás všechny

také užitečná. Říká, že je třeba žít tak, abychom neškodili a neubližovali. Kdo už to začal někdy zkoušet sám na sobě, ví, že to není jednoduché. Žít a přitom neškodit a neubližovat znamená vysokou úroveň vědomého bytí a je zasahuje do všech oblastí našeho života - projevuje se správným myšlením, správnou řečí a správnými činy.

Jen držet své myšlenky v pozitivním proudu je náročné a vyžaduje to stálé soustředění a kontrolu. Je potřeba přemýšlet na každým slovem, které vyjde z našich úst. A je třeba rozvážit pečlivě každý čin, který vykonáme. Občas se to zdá jako nadlidský úkol pozorovat a přitom nesoudit a přijmout. Možná budeme potřebovat trénovat desetiletí nebo inkarnace, abychom se naučili neškodit a neubližovat:) Ale už jen snaha o to, abychom neškodili a neubližovali, nám nesmírně pomáhá. Pročišťujeme tím své emocionální tělo, aby bylo čisté, klidné a nerušené - bez toho nemůžeme meditovat, pomáhá nám vědomě zacházet se svou myslí - bez ukáznění své mysli nemůžeme meditovat. Jen naše naladění nám umožní, abychom mohli setrvat ve spojení s Vyššími rovinami a se Zdrojem.

Zkoušky z duchovní dospělosti

Tato situace nás nutí, abychom proměnili všechno, co jsme se naučili o spiritualitě a co můžeme nazvat informačním bohatstvím, v naší v osobní prožitou zkušenost. Vně žijeme tento chaos a těžkosti, ale uvnitř nás existuje a vždy bude existovat spojení k nekonečnému klidu, radosti, harmonii. Naším úkolem je jen to spojení udržovat a pak nám, v naší důvěře a touze být blízko, bude Vůle, Láska a Světlo Boží stále k dispozici. To je jediná Pravá realita, které musíme dát prostor v nás, aby se mohla zrcadlit v našem bytí a abychom ji mohli žít a vyzařovat.

Zdá se, že tlak a boj se odehrává nyní především uvnitř našeho srdce. Dáme příležitost tomu novému, co již dlouho sílí v naší spirituální části bytí, nebo se necháme unést vibrací, jež nás vně obklopuje? Ta bouřící astrální energie nás může strhávat do strachu, apatie, bezmoci, zoufalství, smutku, agrese nebo jiných negativních emocí. Není divu - tyto síly útočí na čistý základ našeho života - sebezáchovný instinkt. Pro většinu z nás není ještě možné se tomu úplně vyhnout, určitě tyto negativní aspekty ucítíme. Ale je důležité je rozpoznat! A pak uvnitř nás musí být pevné rozhodnutí v té astrální energii nepřebývat, odpojit se a naladit se na Pravou realitu. A to bez meditace nebo jiného spojení se Zdrojem nejde.

Moudří říkají: Náš život, aby byl stabilní, musí mít tři pevné pilíře

 • Meditace nebo modlitba - spojení se Zdrojem
 • Láska v akci - vnést nejvyšší kvality aspektu Lásky do běžného všedního života
 • Učit se a nikdy nepřestat

Je třeba pečovat o sebe, o všechny aspekty našeho bytí - spirituální, mentální, emoční i fyzické, to nám pomůže být ve své ose, ve svém spojení s Nebem a se Zemí. Každý z nás je jiný, originální a jedinečný. Máme jinou energii, jiné paprskové vybavení, jiné podmínky pro život, jiné možnosti a jinou jedinečnou cestu. Jen pokud budeme pevně zakotveni uvnitř sebe, budeme znát smysl svého života a půjdeme neochvějně ke svému cíli. Pak budeme také vědět, jaké kroky máme na své cestě udělat, abychom se cítili spokojení a naplnění - pro každého z nás to znamená něco jiného.

Zdá se, že covidová doba se svou nestabilitou je naše obrovská příležitost změnit své vnímání života. Nyní, kdy není jisté vůbec nic ve vnějším světě, můžeme se pevně přimknout k tomu, co je stálé, co se nemění, co má svůj vlastní a trvalý řád a tím je Zdroj/Bůh. V podstatě není nic než Zdroj/Bůh, jeho Vůle, Láska a Světlo. I když se teď může zdát, že žijeme v chaosu, a to, co právě prožíváme, je pohroma, v životě v Pravé realitě tento stav může být pro rozvoj lidství požehnáním, neboť nás nutí najít v sobě to nejlepší, nejčistší a nejvyšší. Nevlídnost lidství, chaos v našem systému, ta protivná a neproniknutelná mlha astrálu, která nás občas dožene k negativním emocím a myšlenkám, bude jednou rozpuštěna, když budeme procházet touto situací s důvěrou v Jediný Zdroj života a v jeho řád. Neděje se nic, co by nebylo v souladu s Jeho Plánem. A můžeme důvěřovat, že Jeho Plán je dobrý bez ohledu na to, jak ho vidí vyděšená lidská bytost. I když se celý svět obrací naruby, Zdroj/Bůh je stále stejný a je tu pro nás. Pokud si tedy i v této turbulentní době chceme zachovat vnitřní klid a mír, není, opravdu není jiné cesty než udržovat stálý, pevný a nezpochybnitelný kontakt se Zdrojem, s tou skutečnou Pravou realitou, kterou nemohou otřást žádné vnější skutečnosti.

Kdo skutečně jsme? Jsme tím, s čím se ve svém bytí ztotožníme. Žijeme to, s čím se identifikujeme. Chceme-li žít to nejvyšší, pak nezbývá, než tam směřovat svou pozornost a ztotožnit se s tím.

Zůstaňme tedy ve spojení - ve spojení se Zdrojem, ve spojení s duchovní částí našeho bytí a ve spojení ve skupině i ve spojení s jinými lidmi a skupinami, s těmi, kdo mají stejný cíl - žít v souladu s Boží Láskou a Světlem ve zdraví, radosti a obklopeni krásou.

Zůstaňme ve stálém spojení

Stále společně meditujeme v 8.00. Pokud jste vytrvali, díky! Pokud chcete začít úplně nebo začít znova, pojďte s námi! Máme z toho užitek sami pro sebe a zároveň vytváříme společně s dalšími meditujícími skupinami a jedinci silné energetické pole, které usnadňuje energii přicházející z Vyšších rovin spojení s lidstvem a Planetou, a zároveň usnadňuje lidstvu se s Vyššími energiemi snadněji propojit. Vnitřní práce každého z nás a nás všech dohromady je užitečnou službou celému lidstvu!


Vaše cena

Představuji si, že máte na starosti tříměsíční miminko. Když přijde doba krmení, dáte mu najíst bez nějakých podmínek? Ale samozřejmě! Rozhodně neřeknete: "Tak poslyš, mrně! Dokud nepředvedeš něco šikovného nebo chytrého, dokud se neposadíš nebo neodříkáš násobilku nebo mne nerozesměješ nějakým vtípkem, tak si tu láhev mlíčka nezasloužíš!"

Vy totiž to dítě nakrmíte z toho důvodu, že si jídlo zaslouží. Zaslouží si lásku, péči a spravedlivé jednání. Na to všechno má právo, protože je stejně jako vy, lidská bytost, součást vesmíru.

A vy si zasloužíte navlas totéž. Zasloužili jste si to hned po narození a zasluhujete si to i nyní. Příliš mnoho lidí žije v domnění, že když nejsou chytří, elegantní, hezcí a finančně ohodnocení jako lidé v jejich okolí, nemají na lásku a úctu právo.

Zasluhujete si lásku a úctu prostě jen proto, že jste.

Andrew Mathews - Buď šťastný

 • Naučit se mít v úctě a lásce sebe sama je ten nejdůležitější a také většinou nejtěžší krok, který musíme udělat, jestliže chceme být šťastní. Ve vztazích, které žijeme, se nám zrcadlí míra lásky, kterou máme ve svém srdci k sobě samému. Ano, znám ty námitky - něco o sebechvále a domýšlivosti... Ale je třeba dobře rozlišovat mezi sobectvím a zdravou sebedůvěrou.

Včera jsem byl chytrý, chtěl jsem změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.  ???


Strach

Takzvaně nižší tvorové nejsou psychickým strachem nijak spoutáni. Když je gazela napadena gepardem, zpanikaří a bojuje o život. Ale pokud není na blízku žádná šelma, gazela vede zjevně bezstarostný život.

My lidé však ve vnějším světě strašlivě trpíme; a naším utrpením jsou v podstatě jenom naše psychické problémy. Bojíme se neúspěchu, odmítnutí, stáří, nemoci a smrti. Pokud necháme mozek, aby nás takto využíval, budou nás tyto obavy pronásledovat celý život. Jakmile se se vlády ujmeme my, budeme bohatě odměněni.

Deepak Chopra, Rudolph Tanzi - Supermozek

 • Kdysi jsem si myslela, že můj strach je alibi, abych nemusela dělat věci, kterých se (kdo ví, proč vlastně) bojím. Pak jsem si někde přečetla, že strach je hřích. To mne naštvalo - určitě to napsal někdo, kdo žádný strach nikdy neměl :-). Ale taky mne to donutilo o strachu přemýšlet. Uvědomila jsem si, že se strachem (a nejen s ním) se dá pracovat. Tito dva autoři ve své knize dávají praktický návod, jak se krok za krokem učit řídit svou mysl. Díky novému vztahu ke své mysli a svému mozku můžeme změnit svůj život. Možná je to dobrá inspirace pro ty, kteří mají podrobné návody rádi.

Meditace

Je to legrační, protože když pořádám meditační pobyty, někdy se objeví lidé s televizními kamerami a pořizují záběry meditujících účastníků. Vypadá to, že každý sedí v naprostém klidu. Kdybyste však jim nad hlavami mohli spatřit bublinky s textem jejich myšlenek nebo cítit, co se s nimi děje, byli byste v naprostém šoku! Člověk vedle vás netuší, že znovu prožíváte strašidelnou příhodu z dětství do každičkého srdcervoucího detailu, nebo že se ocitáte v hluboké depresi, nebo že se vám před očima honí ty nejobscénnější představy. To, jak vypadáme a to, co se v nás právě děje, jsou často dvě zcela odlišné věci. Sedíme v buddhovské pozici a mohlo by se zdát, že zažíváme jen otevřenost a klid, ale nic nemůže být vzdálenějšího pravdě. Myslím však, že Buddha zažíval totéž, co my. V jeho případě, a stejně tak i v našem, neznamená meditace vždy jen sedět ve stavu absolutního klidu. Ve filmu "Malý Buddha" je scéna, kde jsou použity speciální efekty k dokreslení myriád emocí a pokušení, které se Buddhu snaží svést. Útočí toho na něj tolik - od fantastických žen přes příležitosti získat moc až k věcem, které nahánějí hrůzu, prostě všechno možné. Představa, že Buddha byl zcela netečný a v souvislosti s těmito útoky nezažíval žádné emoce, není pravdivá. Když Buddha dosáhl osvícení, naučil se být v klidu se všemi emocemi, které jím proudily.

Podobně jako Buddha můžete i vy poznat svou vlastní energii a být s ní v klidu. Se svou energií se důvěrně seznámíte, a ona vás přestane ovládat.

Pema Chöndrön - Jak meditovat

 • Meditace není vždy vstupenkou do světa ticha, klidu, krásných barev, andělských bytostí... Její podstatou je spíše naučit se zůstat v klidu a sami se sebou bez ohledu na to, co se děje kolem nás i v nás. Jde nám spíše o to, abychom poznali svou vlastní životní cestu a všechny její kvality.

Zázraky ve vztazích

Albert Einstein kdysi řekl: "Jsou dva způsoby, jak žít. Jeden, jako že nic není zázrak. Ten druhý, jako že vše je zázrak."

Jsem přesvědčen, že kdyby naše životy nebyly pokřiveny programováním, ...... celá planeta by zářila jako laser, protože by to byla planeta zaplněná láskou. Vytvořte si své vlastní světlo a sdílejte je se svým partnerem i s ostatními, aby se naše planeta rozjasnila laserovým světlem vzácných plynů, které vytvářejí každý den nebe na zemi.

Bruce H. Lipton - Líbánkový efekt

 • Šťastný vztah neznamená dokonalý vztah. Šťastný vztah neznamená, že jej tvoří dva dokonalí partneři. Znamená to ve vztahu znovu najít sebe a svůj život.