Skupinové meditace


Srdečně vás zvu na třídílný večerní kurz meditace


Meditace, jak prokázalo mnoho výzkumů, má velký význam pro náš život, pro naši psychickou rovnováhu a pohodu a také pro naše zdraví.

Prostřednictvím meditace jsme schopni sami sebe lépe poznat, pomáhá nám v rozličných životních situacích, abychom stáli při sobě.

Naučí nás poznat naše vlastní emocionální a myšlenkové vzorce, které omezují náš život, a ukazuje nám cestu, jak s nimi efektivně pracovat a transformovat je.

Přináší nám větší vyrovnanost, přizpůsobivost a schopnost brát život s nadhledem a také, doufejme, s humorem.


Každý z těchto večerů bude mít 3 části:

 1. meditace
 2. trochu teorie a prostor pro odpovědi na vaše otázky
 3. léčivé cvičení k sebeuzdravování a návrh na cvičení doma.


Místo konání:

You & Me - centrum pro rodinu a děti, Vilová 97/3, Praha 10 - Strašnice

Čas konání:

31. 10., 07. 11. a 14. 11. 2018, vždy ve středu od 18.00 do 21.00 hod.

Cena:

za kurz: 1.500 Kč, jednotlivý večer 600 Kč

Potřebujete: blok, tužku, přezůvky.


Přemýšlíte, proč začít s meditací?

Deepak Chopra - americký lékař a Rudolph Tanzi - profesor neurologie na Harvardské univerzitě spolu napsali knihu Supermozek s podtitulem Uvolněte výbušnou sílu své mysli, a z ní bych ráda citovala:

"Meditace otevírá cestu, jež k tomu místu, k tomu Pravému Já, vede, a světové duchovní tradice potvrzují, že každý má nárok na klid, mír, ticho, radost a úctu k životu. Když se někdo zamračí a prohlásí, že nevěří v meditaci, odpovím mu, že tím pádem nevěří v mozek, protože čtyři desetiletí výzkumu mozku prokázala, že mozek se při meditaci transformuje, a nejnovější důkazy ukazují, že při meditaci se zlepšuje i genetický výstup. To znamená, že se aktivují ty správné geny a ty nesprávné přestanou fungovat."

SUPERMOZEK str. 87

Podle lékařů je mozek ten, kdo řídí život našeho těla. Říkají, že běžný člověk využívá funkce mozku asi jen z 10 %. Denně se v našem mozku odehrávají neviditelné bouře elektrických a chemických aktivit. Jak meditace ovlivňuje jeho činnost?

Mnoho vědeckých výzkumů za posledních čtyřicet let potvrdilo,že meditace pomáhá rozvíjet kognitivní/poznávací funkce mozku. Například:

 • pokud medituje člověk déle než rok, narůstá jeho inteligence
 • zlepšuje se paměť (test u osob, které meditovali 28 měsíců)
 • zlepšení akademické výkonnosti studentů
 • motoricky jsou šikovnější

Také bylo zjištěno, že pomáhá zdokonalovat fungování emocionálních částí mozku, které ovlivňují náš život v oblasti citů. Například:

 • meditující hodnotí vztahy s kolegy pozitivněji
 • rychleji se u nich odstraňují fobie
 • snižuje se nespavost
 • zlepšuje se schopnost empatie vůči ostatním lidem (použita byla zenová meditace)

"Meditace také ukazuje mozku, že může odpočívat. Když pomineme pro tuto chvíli všechny duchovní záležitosti, jež jsou spojeny s meditací, je zjevné, že nalezení opravdového klidu, kdy mezi sebou nebojují žádné aspekty vašeho já, je nesmírně důležité a přínosné. Poskytuje to fyzickému mozku základ k provádění změn. Při meditaci se neřídíte starými návyky a vzorci ani vlivy okolí. Když si to mozek uvědomí, snaží se zažívat tyto stavy stále častěji. A vy se postupně zbavujete zažitých návyků a začnete toužit po chvílích vyrovnanosti, čirosti a svobody."

SUPERMOZEK str. 118