Skupinové meditace


Zatím nejsou nové termíny pro skupinovou meditaci


Přemýšlíte, proč začít s meditací?

Deepak Chopra - americký lékař a Rudolph Tanzi - profesor neurologie na Harvardské univerzitě spolu napsali knihu Supermozek s podtitulem Uvolněte výbušnou sílu své mysli, a z ní bych ráda citovala:

"Meditace otevírá cestu, jež k tomu místu, k tomu Pravému Já, vede, a světové duchovní tradice potvrzují, že každý má nárok na klid, mír, ticho, radost a úctu k životu. Když se někdo zamračí a prohlásí, že nevěří v meditaci, odpovím mu, že tím pádem nevěří v mozek, protože čtyři desetiletí výzkumu mozku prokázala, že mozek se při meditaci transformuje, a nejnovější důkazy ukazují, že při meditaci se zlepšuje i genetický výstup. To znamená, že se aktivují ty správné geny a ty nesprávné přestanou fungovat."

SUPERMOZEK str. 87

Podle lékařů je mozek ten, kdo řídí život našeho těla. Říkají, že běžný člověk využívá funkce mozku asi jen z 10 %. Denně se v našem mozku odehrávají neviditelné bouře elektrických a chemických aktivit. Jak meditace ovlivňuje jeho činnost?

Mnoho vědeckých výzkumů za posledních čtyřicet let potvrdilo,že meditace pomáhá rozvíjet kognitivní/poznávací funkce mozku. Například:

  • pokud medituje člověk déle než rok, narůstá jeho inteligence
  • zlepšuje se paměť (test u osob, které meditovali 28 měsíců)
  • zlepšení akademické výkonnosti studentů
  • motoricky jsou šikovnější

Také bylo zjištěno, že pomáhá zdokonalovat fungování emocionálních částí mozku, které ovlivňují náš život v oblasti citů. Například:

  • meditující hodnotí vztahy s kolegy pozitivněji
  • rychleji se u nich odstraňují fobie
  • snižuje se nespavost
  • zlepšuje se schopnost empatie vůči ostatním lidem (použita byla zenová meditace)

"Meditace také ukazuje mozku, že může odpočívat. Když pomineme pro tuto chvíli všechny duchovní záležitosti, jež jsou spojeny s meditací, je zjevné, že nalezení opravdového klidu, kdy mezi sebou nebojují žádné aspekty vašeho já, je nesmírně důležité a přínosné. Poskytuje to fyzickému mozku základ k provádění změn. Při meditaci se neřídíte starými návyky a vzorci ani vlivy okolí. Když si to mozek uvědomí, snaží se zažívat tyto stavy stále častěji. A vy se postupně zbavujete zažitých návyků a začnete toužit po chvílích vyrovnanosti, čirosti a svobody."

SUPERMOZEK str. 118