Skupinová meditace na dálku


Co tu najdete?

Energetická práce ve skupinách - význam

Vyzkoušejte si meditaci ve skupině na dálku - proč meditovat tímto způsobem?

Meditace - návod

Velká invokace - text, význam

ENERGETICKÁ PRÁCE VE SKUPINÁCH

SPOLEČNÁ SKUPINOVÁ MEDITACE - KAŽDÝ DEN V 8.00

Všechny skupiny, ať je jejich víra v život/životní sílu utvářena jakoukoli filozofií, náboženstvím nebo vlastním názorem, by se měly sjednotit na tom, že svým propojením Zdrojem, svým klidem a mírem dosaženým prostřednictvím meditace, modlitby nebo jiným způsobem vlastního naladění, vytvářejí energetický kanál pro proudění energie Zdroje k Planetě. Je jedno, jestli jsme buddhisté, křesťané, věříme v Univerzum, Boha, Ducha, Zdroj ..., důležitý je cíl a ten máme společný. Prostřednictvím nás, lidí propojených ve skupinách, se dostává životodárná energie ke každé formě života existujícího v rámci Planety.

Jako jednotlivci jsme nesmírně důležití - náš individuální osobnostní a spirituální rozvoj je nezbytnou a rozhodující součástí stoupajícího vědomí lidstva jako celku.

Avšak jako skupina jsme mnohem silnější v energetickém významu. Jestliže je naším cílem práce ve skupině spojení s Pravou realitou, jestliže je naším společným cílem otevřít se Světlu, Lásce a Vůli Zdroje, pak naše spojení ve skupině vytváří mnohem silnější energetické pole a naše skupina se stává pro tuto energii otevřeným kanálem.

Můžeme si také být vědomi toho, že naše skupinová energie vytváří rezonanci s ostatními skupinami se stejným záměrem a že energetický dosah takto vytvořeného energetického pole je obrovský. Toto energetické pole se stává energií, z níž je možné čerpat jak ze strany Planety a všech forem žijících v jejím poli, tak ze strany Vyšších rovin, ať už si pod tím představíme cokoli.

Pro lidské oko neviditelná síla

Svět je otřásán krizí, politická a ekonomická situace je velmi těžká. Doba "kovidová" odstartovala něco, na co jsme asi nebyli připraveni. Rozděluje lidi, podněcuje a živí strach o vlastní život i o život blízkých, podporuje nejistotu a strach z budoucnosti. Ve jménu ochrany a pocitu bezpečí otvírá příležitost k manipulaci s lidmi a ke ztrátě nezpochybnitelných osobních svobod. A také je pro nás stále komplikovanější rozlišit, co je informace a co je "dezinformace."

Ale stále existuje svět Pravé/skutečné reality, která je chaosem situace lidstva nedotčená. Tam je klid a mír, Láska je jeho podstatou a Pravda tam má jen jednu podobu. Svět Pravé/skutečné reality a náš život na Planetě propojuje právě ta energie stvořená a vyživovaná stále se zvětšujícím množstvím pracujících skupin, která umožňuje lidstvu propojit se s Vyššími rovinami a z této sféry čerpat. Možná tato mocná energie není k vidění a slyšení v médiích, ale je to síla, jež prostřednictvím rezonance podporuje přístup k čistým myšlenkám a idejím z Vyšších rovin.

Ti z lidí, kdo jsou vybaveni energií umožňující jim stát vpředu, nést vlajku a veřejně mluvit, mohou být tímto polem podporováni a mohou jej pro svou práci využívat. Tito odvážní lidé, nesoucí názory odlišné od těch, co jsou běžně v médiích proklamovány, jsou často vystaveni kritice, často jsou dehonestováni a zesměšňováni. Potřebují mnoho podpory a energie, potřebují oporu z týlu. A tou také energie těchto skupin může být.

Často je pro nás těžké (díky chaosu ve zprávách, nezkušenosti nebo nemožnosti dostat se k pravdivými informacím) udělat si jasnou představu o tom, kdo opravdu nese vlajku poctivé práce a služby lidem, kdo naopak pod svým praporem hlásá pomoc lidem a uvnitř skrývá touhu po moci a penězích nebo živí především svou osobní ctižádost nebo kdo je jen zaslepen svou "jedinou a pravou" vizí, zaslepen nepravdivými nebo neúplnými informacemi a nedokáže díky tomu vidět jiná řešení. Možná je pro nás zatím těžké prohlédnout tu lidstvem stvořenou astrální a mentální "mlhu", ale můžeme se prostřednictvím meditace stále více otevírat Pravé realitě a zůstávat ve spojení.

Kéž vědomí spolupracujících skupin reprezentující stále se zvětšující zástupy zúčastněných lidí, kteří si uvědomují, jak iluzorní může být hledání Pravdy v astrální a mentální polaritě našich běžných životů, je natolik silné, aby ve spojení s Pravou realitou a Zdrojem života, pomohlo ukotvit Světlo, Lásku a Vůli Jediného Zdroje na Planetě.

Kéž bez touhy po pozemském ocenění jsme těmi, kdo věnují čas svému sebezdokonalování, práci ve skupině, léčení a touze po Poznání. To je naše cesta ke klidu, míru, radosti a zdraví pro nás samotné a všechny ostatní.

Kéž mohutné energetické pole, které je takto vytvářeno všemi skupinami mající stejný záměr, podporuje všechny léčivé ideje a jejich nositele v našem fyzickém světě! Kéž přináší Lásku a Světlo všem životům na této planetě!Milí přátelé,

do našich životů, a naštěstí v drtivé většině zatím jen do našich myslí, vstoupil koronavirus. A vypadá to, že to s ním ještě nějakou dobu nebudeme mít jednoduché.

Ráda bych vám navrhla, abychom začali společně na dálku pravidelně meditovat.

Důvody, proč to udělat:

 • každý z nás potřebuje zůstat v rovnováze a harmonii, aby zůstal zdravý (neboť akceschopnost našeho imunitního systému je závislá na dobrém psychickém stavu)
 • hodí se nám být ve spojení se svou duší, aby k nám mohla proudit inspirace, kterou můžeme použít pro tvoření svého života
 • můžeme se tak jako jednotlivci stát zdrojem světla i klidu pro sebe i ostatní kolem nás v rodině, v práci ... (protože to, co uděláme pro sebe, se odráží v energetickém poli lidstva, takže to děláme i pro druhé)
 • můžeme se jako meditující skupina stát součástí světelné sítě, kterou vytvářejí jednotlivci i skupiny se záměrem vědomě poskytnout Světlu a Lásce kanál, přes nějž může proudit k lidstvu a ukotvit se v planetárním energetickém poli

Co se vlastně děje v energetickém poli?

Naše vláda a vlády ostatních zemí na celém světě podnikají kvůli coronaviru kroky, které se zdají být nezbytné. Tato opatření zasahují do našich životů, mění jejich zaběhnutý rytmus. To se odráží v našem bytí - něco to dělá s naším myšlením a s našimi emocemi.

Dokud jsme řešili jen zvolna se šířící koronavirus, byla to otázka strachu z onemocnění vlastního nebo z onemocnění našich blízkých. V současné chvíli ale již nejde nemyslet na to, jak se tato situace vepíše do ekonomické a finanční situace jednotlivců, firem a státu. Mnoho lidí začíná řešit, zda budou mít možnost vydělat si v příštích týdnech nebo měsících peníze, jiní počítají ztráty ze svého podnikání nebo z toho, že musí být karanténě (buď sami nebo jejich děti), mají strach z propouštění, protože není v jejich firmě teď není práce atd. Objevuje se strach ve všech jeho podobách, vynořují se starosti o budoucnost, pocity bezmoci, pocit ztráty jistoty a bezpečí, zoufalství, smutky a deprese...

Dost možná se situace uklidní rychle, ale možná taky ne.

Už jsme zažili období, kdy svět začaly ohrožovat infekční nemoci (AIDS, Ebola, prasečí nebo ptačí chřipka...) nebo se rozhořela válečná situace. Myslím, že ten problém se nás nikdy nedotkl přímo tak, jako se to děje nyní s koronavirem. Týká se nás to a my vědomě nebo nevědomě reagujeme.

Jedna reakce spouští emoční a mentální procesy, které se odehrávají uvnitř nás a jsou spojené s našimi vzorci.

Druhá reakce souvisí s energiemi zvnějšku. Je důležité si uvědomovat, že se naše energetické pole musí vyrovnat s emočními a mentálními energiemi, které proudí z emočních a mentálních rovin lidí a skupin, se kterými jsme ve spojení. A také přicházíme do styku s těmi energiemi, které se tvoří a působí v energetickém poli lidstva.

Energetické pole lidstva není v klidu.

Možná ty výše zmíněné emoce a s nimi spojené myšlenky občas prožíváte také. A pravděpodobně si ve svých citlivých tělech uvědomujete víc než jiní, že se tyto emoce dotýkají vaší aury. A možná také cítíte, že teď potřebujete meditovat víc, abyste byli v klidu.

Společná meditace je důležitá, podporující a energeticky silná.

Poskytne nám, každému jednotlivci, klid a sílu, abychom všechny nadcházející situace zvládli, především proto, že ve skupině můžeme vytvořit mnohonásobně silnější energii, než když meditujeme jako jednotlivci. Meditace může pro nás být možností, jak načerpat energii, abychom se udrželi ve své energetické ose navzdory neklidu a chaosu všude kolem. Meteorologové říkají, že v oku tajfunu je klid, přestože ve víru kolem oka se odehrává běsnění živlů:)

A za velmi podstatnou věc považuji vědomí, že svou meditační aktivitou máme možnost energeticky podpořit lidské společenství v této situaci, kterou můžeme nazvat zkouškou. V moudrých knihách se píše, že takové situace přicházejí k lidem vždy, kdy je třeba si připomenout, jaké jsou nejdůležitější životní hodnoty. Chcete-li, můžeme pravidelné meditování a připojení se k míru, klidu a lásce, nazvat službou.

Prosím, zvažte, zda se chcete připojit.

Jak to udělat?

 • Budeme meditovat každý den v 8.00 hodin ráno.

Kdo z vás nemá možnost meditovat v tuto dobu, nevadí! Meditujte kdykoli přes den nebo večer. Čas uvádíme jen proto, aby ti, kdo budou meditovat jindy, mohli meditaci směřovat k této hodině. V dimenzích, kde energeticky pracujeme, čas neexistuje.

 • Meditujte tak dlouho, jak sami chcete.

Pokud máte možnost udělat si čas na meditaci, je to fajn.

Jestliže máte hektický den a jen chvíli času, připojte k ostatním třeba vizualizací Světla ve skupině, propojením se sítí Světla a Velkou invokací (meditace - část 4 a 5), k tomu stačí jen několik málo minut. Pokud to ani tak nejde, směřujte k 8. hodině ranní jen Velkou invokaci nebo třeba jen 3x tiché ÓM uvnitř.

Můžete také do své pravidelné vlastní meditace jen přičlenit část 4 a 5 z naší skupinové meditace.

Začínáme 13. 03. 2020 a nedáváme si žádný časový limit, kdy společné meditování ukončíme. Uvidíme podle toho, jak se bude celá situace ve fyzické realitě vyvíjet. Chceme zažít, co nám společná meditace přinese, a pak se rozhodneme.


Meditace


Tato meditace není spojena s žádným náboženstvím. Je vytvořena na základě studia knih A. A. Bailey a vychází z poznatků starých nauk. Praktikování tohoto typu meditace nám pomáhá poznat, uvědomit si, procítit, vidět nebo vnímat svět jemných energií, kterými každý den žijeme a které nás obklopují, a přináší možnost je žít vědomě. Stejně jako jiné techniky meditace přináší do života mnoho pozitivních vlivů zkoumaných a potvrzených v mnoha vědeckých výzkumech (například snižuje míru stresu, zlepšuje kognitivní funkce - učení se, podporuje pozitivní emoce a dobrou náladu, zlepšuje spánek, podporuje správnou činnost imunitního systému atd.)

Cílem této meditace v této chaotické době, jež je plná obav, starostí a nejistoty, je spoluvytvářet to, co všichni nejvíce potřebujeme, abychom situaci zvládli. Potřebujeme se soustředit na klid, na mír a na lásku jako na zdroje, které umožní každému z nás udržet si vnitřní sílu, víru a harmonii. To nám v konečném důsledku pomůže zachovat si dobrý imunitní systém!

Jestli jste nikdy nemeditovali, můžete zkusit tento způsob meditace.

Pokud jste zvyklí meditovat, nalaďte se na meditaci vlastním způsobem jako obvykle a pak se můžete ke skupině meditujících se stejným záměrem připojit částí 4 a 5 tohoto postupu.

Postup:

1.   Uvolnění

 • 3x nádech a výdech pro zklidnění fyzického těla
 • 3x nádech a výdech pro zklidnění emocí
 • 3x nádech a výdech pro zklidnění mysli

2.   Individuální naladění

 • Spojíme se srdečním centrem a otevřeme ho (například představa zářivého slunce v hrudi nebo rozvíjející se krásné květiny)
 • Spojíme se planetou Zemí (například představa světelného toku z chodidel do středu Země nebo světelné kořeny z chodidel ukotvující se v Zemi)
 • Spojíme se světlem nad hlavou - můžeme ho nazvat Světlem Duše, Vyššího Já nebo jakkoli jinak (například ho můžeme vnímat jako zářivé světlo spojené se Zdrojem - ať už pro nás Zdroj znamená cokoli)
 • Tím jsme si připomněli svou energetickou osu - vnitřní tok energie, která v nás propojuje "Nebe a Zemi." Jinými slovy jsme teď koncentrováni do své vlastní energie.

3.   Skupinové naladění

 • Představíme si, že svým vědomím jdeme do světla své Duše - tam je klid a mír
 • V tomto vědomí jsme spojeni v kruhu se všemi, kdo se připojili k této meditaci. Jsme propojeni se skupinou lidí, kteří se zaměřují na spojení s energií klidu a míru a Lásky - světla našich Duší vytváří jeden světelný kruh
 • V tom společném světelném kruhu se spojujeme se Zdrojem Života (každý z nás může Zdroj té energie, která nám dává život, nazývat jinak, ale podstata je pro všechny stejná)

4.   Meditace

 • Otevíráme se vnitřnímu Klidu, Míru a Lásce uvnitř sebe a uvnitř skupiny - možná můžeme tyto kvality vnímat jako zářivé čisté Světlo
 • Vizualizujeme si rozšiřování Klidu, Míru a Lásky - Světla
 • Vizualizujeme si propojení s ostatními skupinami, které meditují se stejným záměrem (naladění na Klid, Mír a Lásku) prostřednictvím Světla
 • Vizualizujeme si světelnou síť kolem Planety - součástí té sítě je i naše skupina

5.   Proneseme Velkou invokaci a nahlas zazpíváme 3x ÓM (text Velké invokace a vysvětlení najdete níže)

6.   Uzemnění

 • Jemně se vdýcháme do svého fyzického těla a do svého běžného vědomí
 • Ujistíme se, že stojíme pevně nohama na zemi, že jsme ukotveni

Informace k Velké invokaci

Velká invokace je nenáboženská modlitba, která byla lidem dána někdy v 50. létech minulého století a používá se pro spojení Vyššími rovinami energií, ať už je nazýváme jakkoli a ať je máme spojeny s jakoukoli filozofií. Z těchto Vyšších rovin proudí Světlo a Láska, v těchto Vyšších rovinách je náš zdroj vnitřního klidu a míru a energie Vyšších rovin podporují rozvoj vědomí na planetě. Velkou invokaci tedy po desetiletí používá velké množství lidí se stejným záměrem - to napomáhá zesílení toku těchto čistých duchovních energií proudících do našich nižších energetických rovin, do života lidstva jako celku i do života každého jednotlivce.

Použití Velké invokace v meditaci nám dává možnost propojit se všemi, kteří se snaží o udržení klidu, míru a lásky v sobě a ve svém okolí - v našem běžném životě i v takových vypjatých situacích, jakou prožíváme s koronavirem právě teď.

Velkou invokaci můžeme také použít, když se cítíme zahlceni negativní energií (smutkem, strachem, zlostí...), když se cítíme nesoustředěni nebo rozladění, protože pomáhá očistit a zharmonizovat energie v auře.

Velká invokace

Nechť z bodu světla v Mysli Boží

proudí Světlo v mysl lidí.

Kéž Světlo sestoupí na Zem!


Nechť z bodu lásky v Srdci Božím

proudí Láska v srdce lidí.

Kéž se Kristus vrátí na Zem!


Ze středu, v němž je Vůle Boží známá,

kéž účel malé lidské vůle vede,

ten účel, který Mistři znají a jemuž slouží.


Ze středu, jejž lidské plémě zveme,

nechť plán Lásky a Světla vzejde

a zapečetí bránu, za níž sídlí Zlo.


Kéž Světlo, Láska a Síla

obnoví tento plán na Zemi!

ÓM, ÓM, ÓMPřemýšlíte, proč začít s meditací?

Deepak Chopra - americký lékař a Rudolph Tanzi - profesor neurologie na Harvardské univerzitě spolu napsali knihu Supermozek s podtitulem Uvolněte výbušnou sílu své mysli, a z ní bych ráda citovala:

"Meditace otevírá cestu, jež k tomu místu, k tomu Pravému Já, vede, a světové duchovní tradice potvrzují, že každý má nárok na klid, mír, ticho, radost a úctu k životu. Když se někdo zamračí a prohlásí, že nevěří v meditaci, odpovím mu, že tím pádem nevěří v mozek, protože čtyři desetiletí výzkumu mozku prokázala, že mozek se při meditaci transformuje, a nejnovější důkazy ukazují, že při meditaci se zlepšuje i genetický výstup. To znamená, že se aktivují ty správné geny a ty nesprávné přestanou fungovat."

SUPERMOZEK str. 87

Podle lékařů je mozek ten, kdo řídí život našeho těla. Říkají, že běžný člověk využívá funkce mozku asi jen z 10 %. Denně se v našem mozku odehrávají neviditelné bouře elektrických a chemických aktivit. Jak meditace ovlivňuje jeho činnost?

Mnoho vědeckých výzkumů za posledních čtyřicet let potvrdilo,že meditace pomáhá rozvíjet kognitivní/poznávací funkce mozku. Například:

 • pokud medituje člověk déle než rok, narůstá jeho inteligence
 • zlepšuje se paměť (test u osob, které meditovali 28 měsíců)
 • zlepšení akademické výkonnosti studentů
 • motoricky jsou šikovnější

Také bylo zjištěno, že pomáhá zdokonalovat fungování emocionálních částí mozku, které ovlivňují náš život v oblasti citů. Například:

 • meditující hodnotí vztahy s kolegy pozitivněji
 • rychleji se u nich odstraňují fobie
 • snižuje se nespavost
 • zlepšuje se schopnost empatie vůči ostatním lidem (použita byla zenová meditace)

"Meditace také ukazuje mozku, že může odpočívat. Když pomineme pro tuto chvíli všechny duchovní záležitosti, jež jsou spojeny s meditací, je zjevné, že nalezení opravdového klidu, kdy mezi sebou nebojují žádné aspekty vašeho já, je nesmírně důležité a přínosné. Poskytuje to fyzickému mozku základ k provádění změn. Při meditaci se neřídíte starými návyky a vzorci ani vlivy okolí. Když si to mozek uvědomí, snaží se zažívat tyto stavy stále častěji. A vy se postupně zbavujete zažitých návyků a začnete toužit po chvílích vyrovnanosti, čirosti a svobody."

SUPERMOZEK str. 118