Právě probíhá


Termíny právě probíhajících základních kurzů INEH a skupinová meditaceKurz 6

3D 08. - 09. 01. 2022


4A 26. - 27. 02. 2022

4B 02. - 03. 04. 2022

4C 04. - 05. 06. 2022

Kurz 6

1A 25. - 26. 04. 2020

1B 23. - 24. 05. 2020

1C 20. - 21. 06. 2020

2A 05. - 06. 09. 2020

2B 17. - 18. 10. 2020

2C 21. - 22. 11. 2020

2D 09. - 10. 01. 2021

Skupinová meditace na dálku

Milí přátelé,

do našich životů, a naštěstí v drtivé většině zatím jen do našich myslí, vstoupil koronavirus. A vypadá to, že to s ním ještě nějakou dobu nebudeme mít jednoduché.

Píšu proto, že bych vám ráda navrhla, abychom začali společně na dálku pravidelně meditovat.

Důvody, proč to udělat:

 • každý z nás potřebuje zůstat v rovnováze a harmonii, aby zůstal zdravý (neboť akceschopnost našeho imunitního systému je závislá na dobrém psychickém stavu)
 • hodí se nám být ve spojení se svou duší, aby k nám mohla proudit inspirace, kterou můžeme použít pro tvoření svého života
 • můžeme se tak jako jednotlivci stát zdrojem světla i klidu pro sebe i ostatní kolem nás v rodině, v práci ... (protože to, co uděláme pro sebe, se odráží v energetickém poli lidstva, takže to děláme i pro druhé)
 • můžeme se jako meditující skupina stát součástí světelné sítě, kterou vytvářejí jednotlivci i skupiny se záměrem vědomě poskytnout Světlu a Lásce kanál, přes nějž může proudit k lidstvu a ukotvit se v planetárním energetickém poli

Co se vlastně děje v energetickém poli?

Naše vláda a vlády ostatních zemí na celém světě podnikají kvůli coronaviru kroky, které se zdají být nezbytné. Tato opatření zasahují do našich životů, mění jejich zaběhnutý rytmus. To se odráží v našem bytí - něco to dělá s naším myšlením a s našimi emocemi.

Dokud jsme řešili jen zvolna se šířící coronavirus, byla to otázka strachu z onemocnění vlastního nebo z onemocnění našich blízkých. V současné chvíli ale již nejde nemyslet na to, jak se tato situace vepíše do ekonomické a finanční situace jednotlivců, firem a státu. Mnoho lidí začíná řešit, zda budou mít možnost vydělat si v příštích týdnech nebo měsících peníze, jiní počítají ztráty ze svého podnikání nebo z toho, že musí být karanténě (buď sami nebo jejich děti), mají strach z propouštění, protože není v jejich firmě teď není práce atd. Objevuje se strach ve všech jeho podobách, vynořují se starosti o budoucnost, pocity bezmoci, pocit ztráty jistoty a bezpečí, zoufalství, smutky a deprese...

Dost možná se situace uklidní rychle, ale možná taky ne.

Už jsme zažili období, kdy svět začaly ohrožovat infekční nemoci (AIDS, Ebola, prasečí nebo ptačí chřipka...) nebo se rozhořela válečná situace. Myslím, že ten problém se nás nikdy nedotkl přímo tak, jako se to děje nyní s koronavirem. Týká se nás to a my vědomě nebo nevědomě reagujeme.

Jedna reakce spouští emoční a mentální procesy, které se odehrávají uvnitř nás a jsou spojené s našimi vzorci.

Druhá reakce souvisí s energiemi zvnějšku. Je důležité si uvědomovat, že se naše energetické pole musí vyrovnat s emočními a mentálními energiemi, které proudí z emočních a mentálních rovin lidí a skupin, se kterými jsme ve spojení. A také přicházíme do styku s těmi energiemi, které se tvoří a působí v energetickém poli lidstva.

Energetické pole lidstva není v klidu.

Možná ty výše zmíněné emoce a s nimi spojené myšlenky občas prožíváte také. A pravděpodobně si ve svých citlivých tělech uvědomujete víc než jiní, že se tyto emoce dotýkají vaší aury. A možná také cítíte, že teď potřebujete meditovat víc, abyste byli v klidu.

Společná meditace je důležitá, podporující a energeticky silná.

Poskytne nám, každému jednotlivci, klid a sílu, abychom všechny nadcházející situace zvládli, především proto, že ve skupině můžeme vytvořit mnohonásobně silnější energii, než když meditujeme jako jednotlivci. Meditace může pro nás být možností, jak načerpat energii, abychom se udrželi ve své energetické ose navzdory neklidu a chaosu všude kolem. Meteorologové říkají, že v oku tajfunu je klid, přestože ve víru kolem oka se odehrává běsnění živlů:)

A za velmi podstatnou věc považuji vědomí, že svou meditační aktivitou máme možnost energeticky podpořit lidské společenství v této situaci, kterou můžeme nazvat zkouškou. V moudrých knihách se píše, že takové situace přicházejí k lidem vždy, kdy je třeba si připomenout, jaké jsou nejdůležitější životní hodnoty. Chcete-li, můžeme pravidelné meditování a připojení se k míru, klidu a lásce, nazvat službou.

Prosím, zvažte, zda se chcete připojit.

Jak to udělat?

 • Budeme meditovat každý den v 8.00 hodin ráno.

Kdo z vás nemá možnost meditovat v tuto dobu, nevadí! Meditujte kdykoli přes den nebo večer. Čas uvádíme jen proto, aby ti, kdo budou meditovat jindy, mohli meditaci směřovat k této hodině. V dimenzích, kde energeticky pracujeme, čas neexistuje.

 • Meditujte tak dlouho, jak sami chcete.

Pokud máte možnost udělat si čas na meditaci, je to fajn.

Jestliže máte hektický den a jen chvíli času, připojte k ostatním třeba vizualizací Světla ve skupině, propojením se sítí Světla a Velkou invokací (meditace - část 4 a 5), k tomu stačí jen několik málo minut. Pokud to ani tak nejde, směřujte k 8. hodině ranní jen Velkou invokaci nebo třeba jen 3x tiché ÓM uvnitř.

Můžete také do své pravidelné vlastní meditace jen přičlenit část 4 a 5 z naší skupinové meditace.

 • Začínáme 13.03. 2020 a nedáváme si žádný časový limit, kdy společné meditování ukončíme. Uvidíme podle toho, jak se bude celá situace ve fyzické realitě vyvíjet. Chceme zažít, co nám společná meditace přinese, a pak se rozhodneme.

Meditace - postup:

Nalaďte se na meditaci tak, jak jste zvyklí a připojte se částí 4 a 5 nebo využijte následujícího postupu:

1.   Uvolnění

 • 3x nádech a výdech pro zklidnění fyzického a éterického těla
 • 3x nádech a výdech pro zklidnění astrálního/emocionálního těla
 • 3x nádech a výdech pro zklidnění mentálního těla

2.   Individuální naladění

 • Spojení se SR a jeho otevření
 • Spojení s hvězdou Země
 • Spojení se světlem Duše
 • Propojení v energetické ose

3.   Skupinové naladění

 • Vědomí ve světle Duše
 • Propojení se všemi meditujícími ve skupině energetického léčení v kruhu světel Duší
 • Propojení se skupinovou Duší a jejím prostřednictvím se Zdrojem

4.   Meditace

 • Vnitřní klid, mír a láska v sobě a ve skupině/možná jako zářivé čisté světlo
 • Vizualizace rozšiřování klidu, míru a lásky/světla
 • Propojení s ostatními meditujícími skupinami prostřednictvím světla v naladění na klid, mír a lásku
 • Vizualizace světelné sítě kolem Planety, jejíž součástí je i naše skupina

5.   Velká invokace a 3x ÓM

6.   Uzemnění


VELKÁ INVOKACE

Nechť z bodu světla v Mysli Boží

proudí Světlo v mysl lidí.

Kéž Světlo sestoupí na Zem!

Nechť z bodu lásky v Srdci Božím

proudí Láska v srdce lidí.

Kéž se Kristus vrátí na Zem!

Ze středu, v němž je Vůle Boží známá,

kéž účel malé lidské vůle vede,

ten účel, který Mistři znají a jemuž slouží.

Ze středu, jejž lidské plémě zveme,

nechť plán Lásky a Světla vzejde

a zapečetí bránu, za níž sídlí Zlo.

Kéž Světlo, Láska a Síla

obnoví tento plán na Zemi!

ÓM, ÓM, ÓM