Informace o zpracování osobních údajů


Respektuji Vaše soukromí. Abych Vám mohla nabídnout hodnotné služby a splnit své závazky v případě, že si objednáte mé služby, potřebuji znát některá Vaše osobní data.

Informace o objednatelích jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Já, jako správce vašich osobních údajů, užívám veškeré údaje získané od objednatelů výhradně pro účely uskutečnění plnění závazků vyplývajících z přijetí mé nabídky uvedené na těchto webových stránkách a pro účely přímého marketingu.

Bez výslovného souhlasu účastníků akcí nakládám s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, tedy mnou osobně, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • poskytovatel softwaru Microsoft office
  • poskytovatel internetové platformy pro webové stránky Webnode AG, Gartenstrasse 3, 6304 Zug, Švýcarsko

  • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá

Jaké informace shromažďuji?

Pro realizaci plnění mých závazků vůči Vám od Vás potřebuji znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), telefonní a mailový kontakt. Při proplácení dobropisu od Vás můžu požadovat předložení identifikačního dokladu (OP nebo CP), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti.


K čemu údaje slouží?

Pro realizaci plnění mých závazků vůči Vám na úrovni, kterou si kladu, s Vámi potřebuji komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto získám při Vaší registraci. Jelikož jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem plnění smlouvy, není nutný Váš výslovný souhlas.Jak dlouho data zpracovávám a jak můžete existenci těchto dat ovlivnit?

Správce zpracovává Vaše osobní údaje po dobu plnění svých závazků (tedy po dobu trvání kurzu či jiné akce) a dále pro marketingové účely po dobu 4 let.

Ohledně svých osobních údajů máte právo:

  • požadovat po mně informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám,
  • požadovat po mně vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u mne přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po mně výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na mne nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě, že chcete, abych Vaše osobní údaje zcela odstranila, stačí odeslat e-mail na adresu jitka.hlozkova@centrum.cz nebo se na mne obrátit písemně:

  • Jitka Hložková, Pod kapličkou 2846/9, 130 00 Praha 3 - Žižkov.

Ze zákonných důvodů (archivace účetních dokladů), však musím některé vaše údaje zpracovávat po dobu, kterou mi stanoví zákon.