Základní kurz INEH

05.09.2020

Základní kurz - část I

První část semináře je teoretickým a praktickým úvodem do techniky energetického ošetření. Za pomoci energetických cvičení se účastníci naučí rozvíjet svou senzitivitu a vnímání energií. Velký důraz je kladen na meditaci a specifický způsob naladění, což jsou prostředky, jak posílit kontakt se svým Vyšším Já (s duší) a stále více a více se tak stávat prostředníkem - kanálem, jímž může proudit léčivá energie lásky. Prostřednictvím tohoto spojení se postupně rozvíjí intuice potřebná k praktikování techniky energetického ošetření.

Hlavní témata:

 • Energetická těla člověka
 • Energetická centra - sedm hlavních center/čaker a jejich funkce: fyzické a psychologické aspekty center
 • Vedlejší energetická centra a tzv. energetické trojúhelníky, jejich umístění a postup při harmonizaci
 • Ošetření svého vlastního energetického pole a ošetření energetického pole na dálku
 • Energetické příčiny nemoci a ošetření energetického pole
 • Používání energií v denním životě

Základní kurz - část II

V této části si účastníci prohloubí především znalosti o psychologickém pozadí jednotlivých center, teoretickou část opět doplní vlastní zkušenosti z praktických cvičení a meditací.

Hlavní témata:

 • Sedm základních typů energií
 • Mentální meditace
 • Energie Kundalíni
 • Planetární léčení
 • Komunikace s vlastní duší
 • Energetický účinek drog a alkoholu
 • Ovládání mentálního těla
 • Vnitřní dítě
 • Léčení orgánů a orgánových soustav

Základní kurz - část III

V této části se začínají účastníci zabývat intenzivněji energiemi a centry v oblasti hlavy v teoretické i praktické rovině.

Hlavní témata:

 • Úvod do esoterní psychologie
 • Narození a smrt, možnosti doprovázení a ošetřování energetického pole v těchto situacích
 • Vztahy mezi lidmi z esoterního pohledu
 • Meditace a stavba duhového mostu
 • Kreativní a intuitivní ošetření
 • Metoda ošetření působením dotyku
 • Spojování energetických trojúhelníků při ošetření energetického pole

Základní kurz - část IV

V této části kurzu dochází k teoretické i praktické syntéze toho, co se účastníci naučili v předchozích částech. Zvláštní důraz se klade informace a na vnímání energetických center na různých energetických rovinách.

Hlavní témata:

 • Reflexní centra na hlavě
 • Sedm paprsků a naše individuální energetické vybavení
 • Správné používání vůle
 • Rozpouštění zaslepení a iluzí
 • Zákony uplatňující se při práci s energetickým polem
 • Ošetření energetického pole skupiny
 • Smysly na různých energetických úrovních

Organizační struktura kurzu

Základní kurz energetického ošetření INEH probíhá ve 14 víkendových setkáních během přibližně 2 let.

Část I - zahrnuje 3 víkendy: semináře v termínech

1A 5. - 6. 01. 2019

1B 26. - 27. 01. 2019

1C 23. - 24. 02. 2019

Část II - zahrnuje 4 víkendy: semináře v termínech

2A 25. - 26. 05. 2019

2B 24. - 25. 08. 2019

2C 21. - 22. 09. 2019

2D 07. - 08. 12. 2019

Část III - zahrnuje 4 víkendy: semináře 3A, 3B, 3C a 3D

Část IV - zahrnuje 3 víkendy: semináře 4A, 4B a 4C

Termíny části III a IV budou oznámeny na začátku roku 2020.

Časová struktura víkendové výuky:

sobota 10.00 - 14.00 a 15.00 - 19.00

přibližně od 14.00 do 15.00 pauza na oběd

neděle 10.00 - 14.00

V průběhu učebních bloků jsou podle potřeby zařazeny krátké přestávky.

Místo konání kurzů:

Centrum "You & me" v Praze 10 - Strašnicích, Vilová 97/3

Přijďte prosím s předstihem, abychom mohli začít s programem včas. Prostor je k dispozici od 9.30 hodin.

Účastník se přihlášením a účastí na semináři zavazuje k dodržení těchto podmínek:

 • Přihlášení na seminář bude provedeno prostřednictvím online formuláře na webových stránkách nebo emailem s uvedením Vašeho jména a příjmení, emailové adresy a telefonního čísla, rezervace místa je nezávazná.
 • Přihláška na kurz část I je platná po zaplacení zálohy ve výši 3.300 Kč na číslo účtu 1308294193/0800 u České spořitelny. Doplatek 3.300 Kč je možné zaplatit na účet nejpozději 5 dnů před zahájením kurzu, případně po dohodě v hotovosti na místě před zahájením kurzu.

Pokud se kurzu nemůžete z vážných důvodů zúčastnit a odhlásíte se do 14 dnů před začátkem kurzu, bude Vám vrácena celá záloha. Pokud se odhlásíte v době kratší než 14 dnů, záloha se nevrací, ale můžete za sebe poslat náhradníka, pokud se předem na tom dohodneme.

 • Jednotlivé části kurzu I - IV se platí na výše uvedené číslo účtu nejpozději 5 dnů před jejich začátkem.

Cena kurzů:

Část I - zahrnuje 3 víkendy: semináře 1A, 1B a 1C cena 6.600 Kč

Část II - zahrnuje 4 víkendy: semináře 2A, 2B, 2C a 2D cena 8.800 Kč

Část III - zahrnuje 4 víkendy: semináře 3A, 3B, 3C a 3D cena 8.800 Kč

Část IV - zahrnuje 3 víkendy: semináře 1A, 1B a 1C cena 6.600 Kč

Pokud se některého z jednotlivých víkendů nemůžete zúčastnit, platba se nevrací, ale máte možnost se stejného semináře zúčastnit náhradou (bez poplatku) v dalším roce s následujícím kurzem.

Individuální způsob platby z vážných důvodů je možný po předchozí domluvě. Pokud jste ve finanční tísni, můžete požádat o slevu.

Absolventi kurzů energetického léčení mohou navštívit jakoukoli část kurzu za poloviční cenu jednoho víkendu - 1.100 Kč; je třeba se na účasti dohodnout předem.

Přihláška na základní kurz INEH

Vyplňte všechny potřebné údaje a já se vám ozvu co nejdříve zpět.