Více o meditaci


Proč je potřebné se uvolnit a zažívat pocit klidu?


Jedním z hlavních důvodů je naše fyzické zdraví.

Ve stavech uvolnění a klidu naše tělo dokáže regenerovat, obnovovat se, nabírá sílu, imunitní systém může naplno vykonávat svou práci... To všechno proto, že dochází k propojení se životní energií. Ta, pokud jsme v klidu nebo spíme, může volně proudit energetickým polem až k fyzickému tělu. A životní energie je esenciální silou, která náš celý systém včetně těla a udržuje vitální, silné a v pohodě (pohoda = celkový pocit štěstí a zdraví). Vědecké výzkumy prokazují, že u lidí, kteří pravidelně meditují, jsou soustředěnější, empatičtí, zvyšují svou schopnost sebeovládání, zlepšuje se jejich paměť, což se pozitivně odráží na jejich vztazích, v práci atd. Zároveň je prokázáno, že meditující jsou méně unavení, snižuje se u nich napětí a nepodléhají depresi.

Na internetu lze také nalézt informace o vědeckých studiích, které prokázaly u meditujících zlepšení srdeční činnosti včetně hypertenze, aterosklerózy (kornatění tepen), metabolického syndromu (odborný termín, který zaštiťuje řadu rizikových faktorů nebo nemocí, které se často vyskytují společně a které vedou k předčasným komplikacím zdravotního stavu - chronickým zdravotním problémům ztrpčujícím život) a prevence kardiovaskulárních nemocí.


Druhým aspektem je rozvíjení své spirituality (svého duchovního života).

Když se v meditaci naučíme zklidnit své tělo, emoce a mysl, otevírá se nám cesta, jak se spojit se svou spirituální podstatou, kterou můžeme nazvat duší nebo svým Vyšším Já (i jinak). Ve chvílích meditace se můžeme otevřít vnímání energie své duše, ale také se propojit s intuicí a dalšími aspekty vyšších energetických rovin. Získaný vhled nám například usnadňuje rozhodování, vytváří pocit klidu a bezpečí v běžných životních situací, ukazuje směr, kterým se máme ve svém životě ubírat, pomáhá nám procházet obdobím, kdy se nedaří a zažíváme krize...