Můj příběh


Narodila jsem se v roce 1960.

Původní profesí jsem pedagog; pracovala jsem jako učitelka MŠ, od roku 1998 jsem pracovala 4 roky jako ředitelka MŠ specializující se na podporu zdraví.

Od roku 2002 se věnuji poradenství v oblasti osobního růstu a podpory zdraví.

Vždy jsem se zajímala o zdraví, pedagogiku a psychologii. Vždy jsem důvěřovala lékařům, novým lékařským výzkumům a způsobům léčení. Bohužel brzy, už od 14 let, kdy se poprvé projevily zdravotní nepříjemnosti a byla jsem hospitalizovaná, se plíživě vkrádaly do mého života první chronické zdravotní potíže - bolesti kloubů, alergie, ekzém, zažívací obtíže, únava a snížená imunita. Po dvacítce jsem začala se svými problémy navštěvovat ordinace lékařů - sice mne neohrožovaly na životě, ale hodně mne omezovaly v životní pohodě. I přes snahu těchto většinou vstřícných lékařů se tehdy nedařilo objevit zdroj mých obtíží. Často jsem si při rozhovoru s nimi připadala spíše jako hypochondr, protože podle výsledků vyšetření jsem byla vlastně zdravá. Cítila jsem se ale hodně mizerně. Byla jsem mladá matka pečující o rodinu, ale byla jsem bez energie, neustále jsem přemáhala bolesti.


Časově se toto období propojuje s rokem 1989. Díky novému informačnímu toku, který naštěstí po převratu přišel, jsem začala hledat zdroje poznatků o zdraví i mimo klasickou medicínu, protože jsem pochopila na základě vlastní zkušeností, že se o sebe musím postarat především sama, a to z toho důvodu, že na moje zdravotní potíže klasická medicína prostě nezabírala. Každý z nás je jiný... Postupně jsem se seznámila se s mnoha pro tu dobu novými způsoby terapie, četla knihy a chodila na kurzy, přednášky...

Nejdříve jsem se začala jinak stravovat. Rozhodla jsem se vynechat všechny potraviny, které jsou prokazatelně problematické - bílý cukr, kupované sladkosti s éčky a ztuženými tuky, uzeniny, smažené potraviny, omezila jsem množství konzumovaného masa. Nebylo to jednoduché, také kvůli ostatním lidem - tenkrát se o jídle a jeho dopadu na zdraví ještě tolik nevědělo. Někteří mě strašili, že špatně dopadnu. Jiní se mě ptali: Co z toho života máš, když se ani pořádně nenajíš? Moje tělo začalo detoxikovat, ale vzhledem k dlouhodobým obtížím to nestačilo k uzdravení.

Šťastnou náhodou se přihodilo, že jsem se mohla objednat do ordinace MUDr. Jonáše. Na vlastní kůži jsem si vyzkoušela jeho metody očišťování těla od škodlivých látek tak dlouho ukládaných v mém těle. Po několika měsících jsem zjistila, že se mi konečně po 20 letech zdraví v mnohém zlepšilo a většina zdravotních potíží zmizela. Protože jsem mohla pozitivní účinky preparátů vidět na svém zdraví a na zdraví svých blízkých, vyškolila jsem se v této metodě a začala jsem s nimi pracovat.

Uvědomila jsem si však, že zdraví fyzického těla je důležité, ale bez psychické pohody to také nejde. Do té doby jsem žila v přesvědčení, že pohodu na duši člověk buď má od přírody danou a je v podstatě šťastný, anebo nemá, a pak s tím nic neudělá. Měla jsem vždy strach, sklony ke smutku, málo odvahy, málo víry v sebe sama. Najednou jsem díky novým informacím a zkušenostem zjistila, že životní pohoda není něco jednou provždy daného, ani něco, co se odvíjí na základě aktuální radostné životní situace. Prostě jsem si uvědomila, že to mohu sama začít měnit.

Poprvé jsem se tenkrát při terapii setkala s energetickým ošetřením. Přišla jsem k paní Marušce, posadila jsem se do mohutného pohodlného křesla a vůbec jsem netušila, co se bude dít. Terapeutka si sedla za mne a já jsem se během pár minut ponořila do stavu hlubokého uvolnění, díky němuž jsem se odpoutala od stresujících myšlenek plných starostí o rodinu a záležitostí světa vůbec, od svírajících emocí a stálého pocitu napětí v těle. Nikdy jsem nic podobného nezažila. Po 30 minutách jsem vstala a s pocitem klidu a pohody, který mi vydržel i do dalších dnů. Vyptávala jsem se, oč jde a co se se mnou vlastně dělo. Naprosto jasně jsem věděla, že zrovna tohle se opravdu chci naučit. Vždyť by bylo úžasné využít takovou terapii pro sebe, pro všechny své blízké. Měla jsem štěstí, kurz začínal za tři týdny a bylo ještě volné místo.


V kurzech energetického ošetření jsem se pak během dvouletého období od učitele Ludgera Scholla naučila, že se o svou vnitřní pohodu a harmonii mohu starat, že ji mohu rozvíjet. Naučila jsem se meditovat, naladit se na životní energii, učila jsem se porozumět jemným strukturám energetického pole - aury. Pochopila jsem díky tomu, jak se emoční stav a myšlení projevuje v našich životech, ve vztazích... Filozofie energetické terapie není jen o způsobu, jak ji provádět, ale především o pohledu na život. Mně pomohla začít žít svůj život s větším klidem a radostí. Myslím si, že mnohé ze životních událostí, které mne v později potkaly, jsem zvládla jen díky tomu, že jsem tuto filozofii poznala. Energetická terapie mne zaujala natolik, že jsem se rozhodla se jí věnovat dál ve výcviku u svého učitele, nyní ji učím.

V kurzech kineziologie jsem se zase učila porozumět strukturám fungování těla, emocí a mysli zase z jiného úhlu pohledu. Přála jsem si porozumět tomu, jak moje minulost může ovlivnit přítomný okamžik a budoucnost. Přála jsem si porozumět tomu, jak s tím pracovat, aby se minulá zkušenost, ať je jakákoli, mohla časem proměnit v dar, který lze v životě využít tím nejpozitivnějším a nejefektivnějším způsobem.


Stále se učím. Stále se mám co učit, protože s přibývající zkušeností a s novými informacemi zjišťuji, kolik je toho, co ještě nevím... Těším se na všechno nové, co se na své cestě ještě mohu naučit.

V mém životě to není tak, jako v pohádce - všechno se jedním kouzlem promění. Mnoho lidí ve svých životních příbězích popisuje svou proměnu jako dílo jednoho okamžiku. Taky by se mi to líbilo! Ale v mém životě je to tak, že zvolna a postupně se prohlubuje a rozšiřuje moje uvědomění toho, jak moc mohu ovlivňovat svůj život, svůj pocit štěstí, své zdraví a svou životní pohodu tím, co dělám, jak žiji každý den, co nového se učím...

A to mne baví.

Každý z nás je jedinečnou bytostí s vlastní neopakovatelnou životní cestou. Co nás všechny propojuje, je základní životní energie - energie Lásky bez podmínek. Láska je energie, která nám dává život a uzdravuje. Je to energie, která našimi životy proudí, ať jsme si toho vědomi nebo ne. Můžeme se jí otevírat a využívat ji pro svůj život. S pokorou hledám Lásku v nejhlubších rovinách svého bytí. Ve své práci při doprovázení a podpoře svých klientů a účastníků kurzů jim pomáhám se rozpomenout se na to, kým vlastně jsou - pomáhám jim vzpomenout si na to, že jsou jedinečnou bytostí s vlastní úžasnou a neopakovatelnou cestou.

Jitka Hložková


Ve své poradenské praxi využívám dlouholeté zkušenosti v energetickém ošetření, kineziologii i v informační medicíně MUDr. Jonáše.

Individuální konzultace poskytuji dospělým i dětem.

Pořádám kurzy, ve kterých učím jemnou techniku ošetření energetického pole podle systému INEH.


Absolvovala jsem kurzy:

  • Kurz energetického ošetření INEH: Ludger Scholl, International Network for Energy Healing (INEH), 1996-1997
  • Trénink v energetickém ošetření INEH: Ludger Scholl 2006-2012
  • Učitelka energetického ošetření INEH: od roku 2015
  • Kurz kineziologie - One brain systém: Laďka Fricová, 2000-2002
  • Informační medicína MUDr. Jonáše - Metoda C.I.C. (vnitřní řízená očista): MUDr. Josef Jonáš, Ing. Vladimír Jelínek a Ing. Marie Vilánková, od roku 2001
  • Výživové poradenství: Norman's Academy, 2013